Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Mumbaiबदल

या विभागात

शैक्षणिक कर्ज कसे मिळवावे

ज्याच्याकडे बुद्धीमत्ता आहे ज्यांची शैक्षणिक कुवत आहे आणि ज्यांची शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे. पण त्यासाठी पैसा उपलब्ध नाही असा एक मोठा विद्यार्थी वर्ग आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षन घेता यावं. यासाठीच बँकेतर्फे ‘ शैक्षणिक कर्ज’ योजना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व गोष्टी बरोबरच एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घ्यावी लागेल तीम्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जाची आवश्यकता आहे त्यांना ब्यांका ती उपलब्ध करून देतात पण त्यासाठी बँकांचे काही महत्वाच्या गोष्टींची पूर्तता करावी लागते तरच तो अर्ज मंजूर होतो.

त्या गोष्टी विषयी माहिती आपण घेऊया. बँकांचे नियम आणि महत्वाची कागदपत्रे हे कर्ज मिळवण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेता आहात तो अभ्यासक्रम बँके प्रमाणित असावा म्हणजे बँकेने मान्य केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश असावा. तसेच तो अभ्यासक्रम शासनमान्य युजीसी प्रमाणित असावा जर असे नसेल तर बँका कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्या कॉलेज प्रवेश घेतला आहे, त्या कॉलेजचे आय डी कार्ड तुमच्या अभ्यासक्रमाची सर्व माहिती मागील वर्षीच्या मार्कशीट ची कॉपी या सर्व गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक असते. शैक्षणिक कार्जांतर्गत येणा-या शैक्षणिक सुविधा वरील सर्व कागदपत्राची पूर्तता केल्यावर बँका शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देतात, त्यासाठी कोणकोणत्या शैक्षणिक सुविधांचा त्यामध्ये अंतर्भाव होतो ते आपण पाहू... 

  • कॉलेज तसेच हॉस्टेल फी
  • परीक्षा तसेच लायब्ररी आणि प्रयोगशाळा फी
  • कॉलेजसाठी लागणारी पुस्तकं व इतर साधनांसाठी वाहनखर्च किंवा कॉलेजपासून राहत्या जागेपर्यंत येण्याजाण्याचा खर्च. यांसारख्या इतर काही गोष्टी ज्या बँकेला योग्य वाटतील.

स्वत:चे असे काही नियम आहेत, बँकांकडे अर्ज करतांना एकदा तुम्ही बँकेने मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली आणि बँकेकडून अभ्यासक्रमासाठी संमती प्राप्त झाली तर काही दिवसांच्या आत तुम्हाला कर्ज उपलब्ध होते. प्रत्येक वेळी बँकेच्या कार्यपद्धतीनुसार कर्ज देण्याच्या प्रक्रिया जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी कर्ज मिळण्यास फार वेळ लागत नाही.

  

- अनघा पाटील

 

3
सरासरी 3 (3 votes)
तुमचे रेटिंग
© कॉपीराईट 2001 - 2017 One Global Economy Corporation