Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Mumbaiबदल

कामावर जाताना

 तेथे कसे पोहोचायचे याची माहिती करून घ्या: कामावर रुजू होण्यापूर्वी तेथे पोहोचण्यास किती वेळ लागतो हे जाणण्यासाठी एकदा खात्री करून बघा आणि दरदिवशी त्यावेळेत आवश्यकतेनुसार १०-१५ मिनिटे वाढवून वेळेत कामावर पोहोचा.  

आधार योजना आखा: भविष्यात कधी काय होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही सदैव तयार राहा. बस आणि रेल्वेची वेळापत्रके जवळ बाळगा, आपल्या स्वतःच्या गाडीतून तुम्हाला कोणी घेऊन जात असले तर त्यांची यादी बनवा. 

उशीर होत असल्यास दूरध्वनीवरून कळवा, जर तुम्ही कार्यालयात ५-१० मिनिटांहून जास्त उशिरा पोहोचणार असाल तर वरीष्टाना दूरध्वनीवरून कळवा.

कंपनीतर्फे वाहतुकीची सोय आहे का ते पडताळून पहा. काही कंपन्या कर्मचा-यांसाठी वाहतुकीची सोय देतात. विशेषतः उशीरापर्यंत किंवा रात्रपाळी    करणा-यासाठी. जर तुम्हाला स्वतःची गाडी आणण्याची आवश्यकता असेल, तर कंपनी गाडी भत्ता सुद्धा देते. असे भत्ते  करमुक्त  असतात.

जवळचे कोणी त्याच विभागात जाणारे आहे का ते शोधा किंवा तयार करा. त्याच कंपनीत तुमच्या राहत्या भागातील कोणी व्यक्ती कार्यरत आहेत का याचा शोध घ्या. कदाचित ते मोटार प्रवासाचा खर्च विभागून करत असतील किंवा त्यांच्यासोबत एखाद्या लिफ्ट क्लबची योजना आखा.

 
3
सरासरी 3 (9 votes)
तुमचे रेटिंग
© कॉपीराईट 2001 - 2017 One Global Economy Corporation